NASTAVENÍ - IP adresa ve vašem počítači

Pro fungování Internetu na vašem PC není potřeba znát žádnou IP adresu. Stačí, aby bylo nastaveno na vaší síťové kartě
"Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky" a pro DNS server "Získat adresu serveru DNS automaticky".

IP adresy nastavujeme v položce Vlastnosti síťového připojení u protokolu TCP/IP. Je možné že počítač obsahuje více síťových karet (například WiFi a běžná síťová karta), a proto musíme vždy dbát na to, zda příslušnou adresu přidělujeme tomu připojení, kterému je určena.

Postupem (platí pro Windows XP) - START - Nastavení - Síťová připojení a pravým tlačítkem myši klikneme na příslušné připojení ( Připojení k místní síti). Z roletky vybereme položku vlastnosti - a již jsme v ovládací části pro naše síťové připojení. Najdeme si položku Protokol sítě Internet (TCP/IP) a poklikáme na něj. V nově zobrazeném okně již nelze přehlédnout pole určené pro vyplnění IP adresy, masky podsítě, výchozí brány a primárních a sekundárních DNS serverů.

Seznam všech dostupných připojení s roletkou u zvoleného síťového připojení.

 

Kompletní ovládání zvoleného síťového připojení.

 

Po kliknutí na protokol TCP/IP si v tomto okně nastavíte.

Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky
Získat adresu serveru DNS automaticky

Pokud je síťová karta připojena, pak je nejlepší si provést prvotní zkoušku, zda vůbec funguje síťová komunikace. K tomu nám nejlépe poslouží příkaz PING (odezva). K tomuto příkazu přistupujeme a ovládáme jej z příkazové řádky - tu spustíte následovně: START -> Spustit -> napište cmd a potvrďte enterem. Dostanete se do příkazového okna, kde napíšete:
    ping sezman.cz

musí dojít k odpovědi.